ILMU DUNIA

Ilmu berkaitan kehidupan Dunia untuk mencapai kebahagiaan Dunia dan kebahagiaan Akhirat